KRAVs regler 2018

0 kr

I 2018 års utgåva av KRAVs regler har vi gjort ett fåtal mindre ändringar i de flesta kapitel. Några få helt nya regler har tillkommit. Vi har under det senaste året:

  • sett över reglerna för socialt ansvar vid import i kapitel 16, avsnitt 16.4, och remissat ett förslag om dem. De remissade ändringarna har genomförts.
  • övervägt och remissat ändringar av vilka tillsatser som tillåts i förädlade produkter, bilaga 2. Enda ändringen är att ekologiskt rosmarinextrakt tillåts som tillsats.
  • haft kontakter med förpackningsföretag och livsmedelsförädlare och anpassat förpackningsreglerna i avsnitt 3.5 till vad vi bedömer är möjlig att genomföra i nuläget.

 

  • Format: 135x210
  • Antal sidor: 308
  • Utgivningsår: 2018
  •  

    Ladda ner