KRAVs regler 2017

0 kr

Nyheter i KRAVs regler 2017

•     Vi har sett över alla kapitel i hela regelboken vad gäller språk och form för att göra det lättare att läsa reglerna. Vi har exempelvis flyttat bakgrund och motiv till regler, så att reglerna endast ska innehålla regeltext. Istället finns dessa delar i kapitel 1 Introduktion till KRAVs regler. Vi har också delat upp längre regeltexter i punktlistor eller gjort flera regler av en lång regel.
•    Kapitel 16 Import och införsel – ändringar i de inledande avsnitten, exempelvis gäller nya regler angående verifiering av tilläggskrav. Inga ändringar i avsnittet om socialt ansvar införs till 2017.
•     Kapitel 20 Märkning och marknadsföring – ny regel om märkning för KRAV-certifierade restauranger