Klisteretiketter KRAV och EU-eko

165 kr

Etiketter med KRAV-märket och information om certifieringsorgan.

Godkända för direktkontakt med livsmedel. 

Format 50 x 20 millimeter.
2 500 st per rulle.